נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

אגפי המועצה

אגפי המועצה

אגף מנכ"ל

אגף מנכ"ל

מנכ"ל המועצה אחראי על יישום מדיניות המועצה, בהתאם להחלטות חברי המועצה וראש המועצה, לתכנון ולפיתוח אסטרטגי ארוך טווח, לגיבוש תכניות העבודה הרב שנתיות והשנתיות, ולניהול כללי ותכלול של עבודת כלל אגפי המועצה בדרך למימושם של המטרות והיעדים הנגזרים מתכניות אלו, בראשם – יצירת התשתיות הפיזיות והקהילתיות לצמיחה ולפיתוח דמוגרפי וכמובן תחום התיירות.
אגף גזברות

אגף גזברות

גזבר המועצה אחראי על ניהול המערכת הכלכלית של המועצה ומשאביה הכספיים, ובכלל זה על הכנת הצעות התקציב השנתיות ועל ניהולו התקציב השנתי, על השמירה על קופת המועצה ועל הדוחות הכספיים, בהתאם להנחיות משרד הפנים ולהוראות החוק. במסגרת תפקידו זה משמש הגזבר כיועץ הפיננסי של המועצה ושל העומד בראשה וכאחראי על הממשקים עם הגופים המוסמכים מטעם מדינת ישראל ועם הגופים הפיננסיים השונים.
אגף מזכיר

אגף מזכיר

תחומי האחריות של המזכיר תפקידי המזכיר:
מעקב אחר החלטות מליאת המועצה' הסדרת עבודת המליאה, תיעוד ישיבות מליאת המועצה ורישום מסודר של הפרוטוקולים המהווים צד חיוני לפעילות הציבורית.
אגף חינוך וקהילה

אגף חינוך וקהילה

קהילה בונה חינוך וחינוך בונה קהילה זהו המוטו המייצג את החזון והשאיפה העומדים בבסיס תכניתנו לשנים הבאות, תכנית אשר תגובש ותתהווה במהלך שנת השנה הקרובה.
אגף תפעול

אגף תפעול

אגף התפעול מוביל מקדם ומבצע את מדיניות המועצה תוך כדי בנייה והעצמת שיטות עבודה חדשניות וחתירה מתמדת לשינוי וצמיחה וזאת בשילוב כוחות ובחשיבה מושכלת הבונה עתיד בטוח, יעיל ומאתגר לתושבים, למלונאים, לבעלי העסקים ולעובדי הרשות.
אגף הנדסה

אגף הנדסה

אגף ההנדסה אמן על ביצוע מדיניות המועצה בתחום הבינוי, הפיתוח הציבורי ועיצוב סביבת המגורים, לרבות ייעוץ מקצועי הקשור במגמות התפתחות המועצה בעתיד, תוך שימת דגש על איכות חיים ושמירה על צביון המועצה.