נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מעניין לדעת

מעניין לדעת

עלי תמר - גיליון פברואר 2019

עלי תמר - גיליון פברואר 2019

קהילה מדברת חינוך

קהילה מדברת חינוך

קורס נהיגה מונעת

קורס נהיגה מונעת

תעסוקה

תעסוקה

משרות לתושבי האזור
אכיפת כלבים משוטטים

אכיפת כלבים משוטטים

תהליך קבלת היתר בניה - מידע לתושב

תהליך קבלת היתר בניה - מידע לתושב

חדש ! פורטל תיאום תשתיות

חדש ! פורטל תיאום תשתיות

פורסם - עלי תמר גיליון ספטמבר 2018

פורסם - עלי תמר גיליון ספטמבר 2018

פורסם ! חוברת החוגים והתרבות לשנת 2018-19

פורסם ! חוברת החוגים והתרבות לשנת 2018-19

איגרת לתושב - עונת היתושים

איגרת לתושב - עונת היתושים