נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מעניין לדעת

מעניין לדעת

סקר קצר בנושא תוכנית המיתאר חדשה למועצה

סקר קצר בנושא תוכנית המיתאר חדשה למועצה

הצעה לתעריפי מים וביוב

הצעה לתעריפי מים וביוב

דבר ראש המועצה - סיכום 14 שנות פעילות במועצה

דבר ראש המועצה - סיכום 14 שנות פעילות במועצה

דבר ראש המועצה - יולי 2017

דבר ראש המועצה - יולי 2017

התמחות ירוקה בקיבוץ לוטן

התמחות ירוקה בקיבוץ לוטן

עדכון 3 - אסון אקולוגי נחל אשלים

עדכון 3 - אסון אקולוגי נחל אשלים

מוקד 106 - מוקד השרות "תמר"

מוקד 106 - מוקד השרות "תמר"

מועצה אזורית תמר גאה לבשר כי מוקד השרות החדש החל את פעילותו.

איגרת לתושב 2 - אסון אקולוגי במפעלי רותם אמפרט

איגרת לתושב 2 - אסון אקולוגי במפעלי רותם אמפרט

איגרת לתושב - אסון אקולוגי במפעלי רותם אמפרט

איגרת לתושב - אסון אקולוגי במפעלי רותם אמפרט

מידעון לתושב יוני 2017

מידעון לתושב יוני 2017