נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מחלקת הנהלת חשבונות

מחלקת הנהלת חשבונות

מטרות ויעדים

ניהול מערכת הספרים והחשבונות הן של המועצה והן של הגופים הנלווים:
מטמנות אפעה בע"מ
מרכז מדע ים המלח
מכון ים המלח
חברה כלכלית בע"מ
מתנ"ס תמרית
רשות ניקוז ים המלח