נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מחלקת הנהלת חשבונות

מחלקת הנהלת חשבונות

תפקידי המחלקה

ניהול מעודכן ושוטף של כל ספרי החשבונות לרבות התקציב הרגיל, התקציב הבלתי רגיל, בנקים, ספקים, קבלנים ומלוות לזמן ארוך.
התאמות בנקים.
ניהול חשבונות חייבים בגבייה.
הכנת דוחות רבעוניים.
סיוע בהכנת התקציב.
הכנה ותשלום משכורות בכל הגופים.

 

מטרות ויעדים

ניהול מערכת הספרים והחשבונות הן של המועצה והן של הגופים הנלווים:
מטמנות אפעה בע"מ
מרכז מדע ים המלח
מכון ים המלח
חברה כלכלית בע"מ
מתנ"ס תמרית
רשות ניקוז ים המלח

בעלי תפקידים ויצירת קשר


שם תפקיד תחום אחריות טלפוןדואר אלקטרוני

סיגל אפריאט

מנהלת חשבונות ראשית

ניהול המחלקה

08-6688803

 Sigal@ma-tamar.co.il

מלי אידל

סגנית מנהלת חשבונות ראשית

סגנית מנהלת חשבונות ראשית ומתנ"ס תמרית

08-6688858

mali@ma-tamar.co.il 

בת אל שקד

מנהלת חשבונות

ספקים מועצה

08-6688859

 batels@ma-tamar.co.il

פנינה ציפורי

מנהלת חשבונות

בנקים וחברה כלכלית

08-6688857

 pnina@ma-tamar.co.il

זיוה יוגב

מנהלת חשבונות

רכבים ותב"רים

08-6688827

 zivay@ma-tamar.co.il

רוני תורג'מן

מנהלת חשבונות

חשבת שכר

08-6688854

 roni@ma-tamar.co.il