נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

טפסים

טפסים

טפסים להפקת אישור תושב

לצורך קבלת אישור תושב (גם עבור נשיאת נשק) יש לצרף את המסמכים המצורפים ולהעביר אותם, חתומים, למשרד מזכיר המועצה בדואר, במסירה ידנית אות במייל.
 

מחלקת גביה - טפסים

טפסים מתחום רישוי עסקים

טפסים מתחום החינוך והמתנ"ס

1. טופס רישום לבית הספר
2. טופס רישום לגני ילדים לגילאי 5
3. טופס רישום לגני ילדים לגילאי 3-4
4. טופס לקבלת מלגה לשנת 2017

טופס בקשה לקבלת מידע

טופס בקשה לקבלת מידע עפ"י חוק חופש המידע

טפסים מתחום משאבי אנוש

1. טופס למילוי פרטים אישיים למועמד למשרה פנויה

טפסים מתחום הארנונה

טפסים מתחום הוועדה המקומית