נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

משאבי אנוש

משאבי אנוש

אודות משאבי אנוש

 

במשאבי אנוש אחראים לטיפול בצרכי המשאב האנושי במועצה, החל מקליטת העובד ועד לשלב פרישתו מהמערכת.
הטיפול מקיף את כל הסקטורים במועצה ואת כל התחומים הקשורים לזכויות העובד, לרווחתו ולקידומו, תוך התחשבות בצרכי המערכת. 

מטרות ויעדים

מיצוי מרבי של המשאב האנושי לצורך שיפור תפוקות והשגת מטרות המועצה, תוך העלאת תחושת ההשתייכות וההזדהות של העובד עם הארגון.
העבודה מתבצעת תוך קיום קשר ישיר עם הנהלת המועצה, ועד העובדים של המועצה, גופים חיצוניים והרשויות המוסמכות מטעם מדינת ישראל כגון: משרדי ממשלה (משרד האוצר, משרד הפנים) והמרכז לשלטון מקומי.

הממונה על מניעת הטרדה מינית

טפסים משאבי אנוש