נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מחלקת משאבי אנוש

מחלקת משאבי אנוש

אודות המחלקה

מחלקת משאבי אנוש

מחלקת משאבי אנוש אחראית לטיפול בצרכי המשאב האנושי במועצה, החל מקליטת העובד ועד לשלב פרישתו מהמערכת. הטיפול מקיף את כל הסקטורים במועצה ואת כל התחומים הקשורים לזכויות העובד, לרווחתו ולקידומו, תוך התחשבות בצרכי המערכת. מטרותיה המרכזיות של המחלקה הינן מיצוי מרבי של המשאב האנושי לצורך שיפור תפוקות והשגת מטרות המועצה, תוך העלאת תחושת ההשתייכות וההזדהות של העובד עם הארגון. העבודה מתבצעת תוך קיום קשר ישיר עם הנהלת המועצה, ועד העובדים של המועצה, גופים חיצוניים והרשויות המוסמכות מטעם מדינת ישראל כגון: משרדי ממשלה (משרד האוצר, משרד הפנים) והמרכז לשלטון מקומי.

מטרות ויעדים

מטרותיה המרכזיות של המחלקה הינן מיצוי מרבי של משאבי האנוש במועצה לצורך שיפור תפוקות והשגת מטרות המועצה, תוך העלאת תחושת ההשתייכות וההזדהות של העובד עם הארגון. העבודה נעשית תוך קיום קשר ישיר עם הנהלת המועצה, ועד העובדים וארגונים חיצוניים כגון: משרדי ממשלה (משרד האוצר, משרד הפנים), והמרכז לשלטון מקומי

פרויקטים בעבודה

מטרותיה המרכזיות של המחלקה הינן מיצוי מרבי של משאבי האנוש במועצה לצורך שיפור תפוקות והשגת מטרות המועצה, תוך העלאת תחושת ההשתייכות וההזדהות של העובד עם הארגון. העבודה נעשית תוך קיום קשר ישיר עם הנהלת המועצה, ועד העובדים וארגונים חיצוניים כגון: משרדי ממשלה (משרד האוצר, משרד הפנים), והמרכז לשלטון מקומי

פרויקטים עתידיים

הכנת תשתית לקיום משוב לעובדים עם מנהלי אגפים ומחלקות

מעקב אחר מכלול ההשתלמויות ברמה רב שנתית

קבלת אישור סופי וקליטת בנות שירות למועצה

הממונה על ההטרדות המיניות

בעלי תפקידים ויצירת קשר

שם

תפקיד

טל/פקס

דואר אלקטרוני

איילה בורבא

מנהלת המחלקה הממונה על הטרדות מיניות

08-6688801

ayala@ma-tamar.co.il

רונית היימן

מזכירת מחלקה

08-6688871

ronith@ma-tamar.co.il

רוני תורג'מן

חשבת שכר

08-6688854

roni@ma-tamar.co.il

טפסי מחלקת משאבים