נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מחלקת מערכות מידע

מחלקת מערכות מידע

אודות המחלקה

מחלקת מערכות המידע במועצה כוללת את ניהול מערכות המידע ברמה הניהולית והטכנית, אחריות על אבטחת המידע הדיגיטאלי וניהול הרשת השוטף, כולל טיפול בתקלות, תחזוקה שוטפת, גיבויים, הדרכת משתמשים וכיו"ב. מחלקת המחשוב של המועצה נותנת גם שירותי מחשוב לגופי הסמך של המועצה כולל רשות הניקוז, החברה הכלכלית, מו"פ ומרכז המדע, מתנ"ס על כל שלוחותיו, מטמנות אפעה בצד הרשת הקשור למועצה, גני הילדים ובתי הספר, סולריום כולל: משרד מנהלת הסולריום, משרד החניות, תחנת מידע תיירות והמשטרה

מטרות ויעדים

1. לאפשר עבודה תקינה לעובדי המועצה בשימוש במערכות מידע.
2. לשפר בעזרת מערכות המידע והמחשוב את השירות הניתן לתושבי המועצה, לתיירים באיזור, למפעלים, בתי מלון ועסקים וכן לעובדי המועצה.

 

פרויקטים בעבודה ועתידיים

 ביצוע תכנית אב למחשוב
הכנסת מערכתERP למועצה
בניית רשת מצלמות במתחם עין בוקק
פריסת רשת WIFI במתחם עין בוקק
פריסת מערך מצלמות ובקרים במט"ש עין בוקק
החלפת מערכת לניהול מסמכים