נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מחלקת גבייה

מחלקת גבייה

אודות המחלקה

תפקידיה המרכזיים של מחלקת הגביה הינו ריכוז פעילות המיסוי המוניציפאלי במועצה - ארנונה, מים וביוב, אגרות שילוט, היטלים ותשלומי חובה אחרים.

מטרות ויעדים

הסדרה נוהלית של תהליכי העבודה המרכזיים.
טיוב נתוני הנכסים והמשלמים במועצה.

הורדת טפסים - מחלקת גביה

בעלי תפקידים ויצירת קשר

אולגה קז'דן

מנהלת המחלקה

08-6688856

gvia@ma-tamar.co.il

איילת זוהר

פקידת גביה

08-6688855

gvia@ma-tamar.co.il