נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מחלקת רכש

מחלקת רכש

אודות המחלקה

המחלקה מהווה גוף מרכזי לטיפול ברכש , אספקה ,הצטיידות, מכרזים והתקשרויות,
מבצעת את ההתקשרויות עם הספקים השונים וזאת בהתאם לצרכים הנדרשים על-ידי המחלקות השונות.

מטרות ויעדים

לייצג את הרשות בנאמנות הגינות ויושר.
לבצע את כל פעילויות הרכש תוך ניצול מיטבי של התקציב הייעודי.
לבצע פעולת רכש בכמות הנכונה, באיכות הנכונה, במחיר הנכון, בתזמון הנכון ובמקור הנכון.
להבטיח אספקה שוטפת של חומרים ומוצרים.
לשמור על סטנדרטים איכותיים הנדרשים.

 

בעלי תפקידים ויצירת קשר

בעלי תפקידים ויצירת קשר:
שם תפקיד טלפון פקס דואר אלקטרוני

מזל מצליח

מנהלת המחלקה

08-6688812

08-6688912

mazal@ma-tamar.co.il

 

נפתלי אבוטבול

קניין

08-6688846

08-6688946

Naftali@ma-tamar.co.il

 

דודו איתן

מנהל מחסן

08-6688828

08-6688928

DavidE@ma-tamar.co.il

 

פרדי מוסקוביץ

מחסנאי

08-6688828

 

Fredi@ma-tamar.co.il