נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מחלקת רכש

מחלקת רכש

אודות המחלקה

מחלקת מחסן ורכש

1. ניהול תהליכי הוצאת מכרזי המועצה, לרבות ליווי הליכי המכרזים משלב קבלת הבקשה על ידי המחלקות השונות ועד להתקשרות עם הזוכה.

2. מעקב אחר החוזים, תוקפם, הערבויות והביטוחים.

3. ניהול מאגר יועצים של המועצה.

3. אחריות על בחינת התייעלות וחסכון כספי במועצה בתחום הרכש, החוזים וההתקשרויות.

4. ביצוע כל פעולות הרכש, ההתקשרויות והחוזים עם ספקים וקבלנים, כולל קבלת הצעות ולרבות ניהול המו"מ עם הספקים.

5. אחריות על ביצוע הזמנות ורכש לפי נוהל הרכש של המועצה.

6. ניהול מחסני המועצה, מלאי ואינוונטר.

בעלי תפקידים ויצירת קשר


 

בעלי תפקידים ויצירת קשר:

שם

תפקיד

טלפון

פקס

דואר אלקטרוני

נינה בביץ'

מ"מ מנהלת מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות

08-6688880

08-6688880

nina@ma-tamar.co.il

נטע ברסט ראובן

מזכירת

מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות

08-6688812

 

neta@ma-tamar.co.il

אדווה פשוטין

רכזת התקשרויות

08-6688931

 

adva@ma-tamar.co.il

דודו איתן

מנהל מחסן

08-6688828

08-6688928

DavidE@ma-tamar.co.il

אודי אשר

מחסנאי ראשי

08-6688846

08-6688946

udi@ma-tamar.co.il

הרצל לזרוביץ

פקיד מחסן

08-6688846

08-6688946