נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מחלקת רכש

מחלקת רכש

אודות המחלקה

מחלקת מחסן ורכש

1. ניהול תהליכי הוצאת מכרזי המועצה, לרבות ליווי הליכי המכרזים משלב קבלת הבקשה על ידי המחלקות השונות ועד להתקשרות עם הזוכה.

2. מעקב אחר החוזים, תוקפם, הערבויות והביטוחים.

3. ניהול מאגר יועצים של המועצה.

3. אחריות על בחינת התייעלות וחסכון כספי במועצה בתחום הרכש, החוזים וההתקשרויות.

4. ביצוע כל פעולות הרכש, ההתקשרויות והחוזים עם ספקים וקבלנים, כולל קבלת הצעות ולרבות ניהול המו"מ עם הספקים.

5. אחריות על ביצוע הזמנות ורכש לפי נוהל הרכש של המועצה.

6. ניהול מחסני המועצה, מלאי ואינוונטר.

בעלי תפקידים ויצירת קשר