נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מחלקת חקלאות

מחלקת חקלאות

אודות המחלקה

מחלקת חקלאות

תחומי אחריות המחלקה כוללים: פיתוח אמצעי ייצור (קרקע ומים), ייצוג וליווי חקלאי המועצה (בין היתר באמצעות פעילות לגיוס מענקי מדינה), תמיכה בקליטת משפחות חקלאיות חדשות בסיוע מדריכים חקלאיים, פעילות לשמירה על קריטריונים להקצאת עובדים זרים, למתן מענה בתחום המחקר היישומי למחלות, מזיקים ובעיות אגרוטכניות בתחומי הגידול השונים, לפיתוח קרקע, פיתוח מקורות מים ושמירה על מכסות, ייצוג בגופים וארגונים שונים, ייצוג ושמירה על מכסות עובדים זרים, טיפול בנזקי חקלאות, שמירה על אינטרסים חקלאיים במענקים והלוואות להשקעות, סיוע בהלוואות ממועצת הצמחים, פינוי וטיפול בפסולת חקלאית ירוקה ופלסטיק ועבודה על חדשנות בחקלאות לטובת בידול המוצר כבעל ערך כלכלי מחדש. מחלקת החקלאות אחראית גם על תחנת הניסיונות בכיכר סדום, העוסקת במחקרים יישומיים בתחום החקלאות בדגש על צרכי חקלאי כיכר סדום, ונותנת מענים בתחומים של הגנת הצומח, פיתוח ידע חקלאי והנגשתו לחקלאים. התחנה פעולת כחלק ממרכז למחקר ופיתוח (מו"פ) ערבה תיכונה וצפונית, ומשאביה מבוססים על מימון משרד החקלאות, המדען הראשי וקק"ל, בסיוע המועצה האזורית תמר. פעילות התחנה כוללת: ביצוע מחקרים חקלאיים, מתן מידע וסיוע לחקלאי הכיכר, ביצוע השתלמויות ומפגשי חקלאים.

 

מטרות ויעדים

·

מחלקת חקלאות:

1. המשך פיתוח ומיצוב תחנת הניסיונות כגורם משמעותי לחקלאות האזורית ולתיירות המקומית:

1.1. הרחבת היקף הניסיונות בשיתוף החקלאים ומו"פ ערבה – הכנסת שני גידולים חדשים לתחנה.

1.2. הגדלת צוות התחנה במשרה נוספת.

1.3. הסדרה פיזית של מבנה התחנה לצורך סיורים ותיירות חקלאית.

2. המשך קידום התכניות להקמת מרכזי טיפול בפסולת חקלאית בהתאם ליעדי תכנית האב.

תחומי פעילות

· פתוח קרקע.

· פתוח מקורות מים ושמירה על מכסות.

· ייצוג בגופים וארגונים שונים.

· ייצוג ושמירה על מכסות לעובדים זרים.

· השתתפות בפעילות המו"פ החקלאי.

· טיפול בנזקי חקלאות.

· שמירה על האינטרסים למענקים והלוואות להשקעות.

· סיוע בהלוואות ממועצת הצמחים.

· תכנית אב לפסולת חקלאית.

· פינוי וטיפול בפסולת חקלאית ירוקה ופלסטיק