נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מחלקת אחזקה

מחלקת אחזקה

אודות המחלקה

מחלקת אחזקה פועלת בשגרה למתן מענה לכל נושא הקריאות במרחב הציבורי של

המועצה אזורית תמר,

המחלקה מונה: מנהל אחזקה, כארבעה עובדי אחזקה וחשמלאים

בשנה הקרובה המחלקה החלה תהליך רה-ארגון בכל נושא חלוקת משאבים באופן יעיל וחסכוני אשר יוביל בסופו של תהליך לשיפור לוחות זמנים, העלאת רמת התפוקה, ושיפור בשירות לאזרח.

מטרות ויעדים

אחריות וסמכות המחלקה:

· מתן מענה לקריאת שבר מצד הציבור הרחב,

· שיפור תשתיות כגון: מדרכות, כבישים, צביעה.

· אחזקת נכסי המועצה בחינוך, מתנסים, גני ילדים ובתי ספר,

· מענה בחירום במרחב שבאחריות המועצה,

· טיפול במפגעי בטיחות

פרויקטים בעבודה

יעדים עיקריים:

יציאה למכרז קבלן שבר למתן מענה מהיר ויעיל לקריאות שירות,

בניית תכנית עבודה מסודרת לפיתוח שטחי גינון חדשים במרחב הציבורי.

תאום ציפיות ובניית תכנית עבודה שנתית.

בעלי תפקידים ויצירת קשר

שם

תפקיד

טלפון

דוא"ל

אבי כהן

מנהל מחלקת אחזקה

6688826

052-3023854

avicohen@ma-tamar.co.il

נופר סלומון

מזכירת אחזקה

6688837

nofar@ma-tamar.co.il 

מנסור אלנססארה

מנהל עבודה

6688868

mansor@ma-tamar.co.il

שי נחשון

חשמלאי

6688866

shayn@ma-tamar.co.il

אבי שוורצברג

ע.חשמלאי

6688866

 

יוסף אלנבארי

מנופאי

   

חאלד נבארה

מסגר

   

עלי אלקרען

עובד כללי