נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מחלקת אחזקה

מחלקת אחזקה

אודות המחלקה

המחלקה עוסקת בכל הטיפול במרחב הציבורי ובכל הקשור לאחזקה שוטפת ומונעת של מבני המועצה, המבנים העירוניים שתחת אחריות המועצה, טיפול במפגעים, בכלל האלמנטים הפזורים במרחב הציבורי בשטח המועצה, לרבות חופי רחצה, פארקים, שבילים ומדרכות ועוד. עיקר תפקידי המחלקה: