נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מחלקת חופים, גינון ובטיחות

מחלקת חופים, גינון ובטיחות

מחלקת חופים

מחלקת חופים:

במרחב המועצה 16 חופים מוכרזים לאורך רצועת חוף של 40 ק"מ ושטח ציבורי הסמוך לרצועת החוף ומתוכם 5 חופי רחצה ציבוריים אשר נמצאים תחת אחריות ותפעול המחלקה. חופי הרחצה בים המלח הינם פועלים לכל אורך ימות השנה ומשרתים את כלל הציבור המתרחצים והמבקרים מכל העולם.

החופים הונגשו לקהל בעלי המוגבלויות וכן לטובת הציבור הרחב. המחלקה נדרשת לשמור על רמת תחזוקה ותפעול החופים על פי מפרט אחזקה (נספח בהסכם להפעלת חוף) ועל פי דרישות "צו הסדרת מקומות רחצה " והנחיות משרד הפנים. עיקר תפקידי המחלקה:

1. עמידה בצו הסדרת מקומות רחצה.

2. שמירה על רמת ניקיון בכל אזור התיירות וחופי המועצה.

3. שמירה ואחזקה של מתקני החוף

4. פיקוח על שירותי רחצה ועזרה ראשונה בחופים.

5. מעקב ופיקוח אחר עמידת בתי מלון בהסכמים מול המועצה בנוגע לתחזוקת החופים.

 

מחלקת גינון

מחלקת הגינון נותנת מענה אחזקתי ומפקחת על שטחי גינון קיימים ופיתוח שטחי גינון חדשים, תוך מתן דגש על חיסכון במים וחזות יפה ואסתטית ברחבי המועצה. בתחום הגינון במועצה מטופלים כ- 350 דונם. עיקר תפקידי המחלקה :

מחלקת בטיחות בעבודה

מחלקת בטיחות בעבודה פועלת במסגרת המועצה בכל הקשור לנושאי בטיחות בעבודה, במוסדות המועצה, מוסדות חינוך, בתי ספר וגני ילדים. המחלקה פועלת ליישום סדרי בטיחות בתהליכי העבודה, ביקורות, ביצוע סקרי סיכונים וטיפול בהם. עיקר תפקיד המחלקה :

חוברת מידע חופים בארץ ים המלח