נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מחלקת בינוי ופרוייקטים

מחלקת בינוי ופרוייקטים

אודות המחלקה

מחלקת בינוי ופרויקטים

המחלקה אחראית על תכנון וביצוע של כלל הפרויקטים של בינוי ציבורי ותשתיות במועצה: מבני ציבור, גנים ציבוריים, פיתוח תשתיות ציבוריות, ועבודות פיתוח נקודתיות החל משלב גיבוש פרוגראמה, התכנון, מכרזים, עדכון תכנון לביצוע, והקמה. במסגרת זו הושלמו בשנת 2017 תשתיות ציבוריות ל-140 מגרשים בנווה זוהר (נמצאים בשלב סיום ומסירת המגרשים לרוכשים), שיפוץ מבנה מבצר ומתנ"ס בנאות הכיכר, השלמת תשתיות שלב א' 40 מגרשים בהר עמשא והיערכות לקידום שלב ב' 47 מגרשים ביישוב, בנוסף פועלים רכזי הפרויקטים לייצוג האינטרסים של המועצה בישיבות וסיורים בסוגיות הנדסיות מול חל"י, רשות הניקוז והגופים הפועלים במרחב ולמתן סיוע ותמיכה לאגפים האחרים במועצה בקידום פרויקטים בתחום הנדסי.