נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מחלקת בינוי ופרוייקטים

מחלקת בינוי ופרוייקטים

אודות המחלקה

מחלקת בינוי ופרויקטים מונה 2 עובדים: מנהל מחלקת בינוי ומנהל פרויקטים, ומעסיקה מתכננים, קבלנים וספקים חיצוניים. המחלקה מרכזת את כלל הפרויקטים של בינוי ציבורי ותשתיות במועצה: מבני ציבור גדולים (בתי ספר וכו'), מבני ציבור קטנים (גני ילדים וכו'), גנים ציבוריים, ביצוע כבישים עירוניים וחניות, תיקון מדרכות, כבישים, קירות תמך, מבנים מסוכנים, עבודות פיתוח הנדרשות עבור שכונות חדשות, עבודות פיתוח נקודתיות וכיו"ב.

המחלקה מטפלת בפרויקטים של בניה ציבורית בהיקף של יותר מ- 50 מליון ₪ החל מתכנון ראשוני, תכניות לביצוע, מכרזים וכלה בהקמה. בין הפרויקטים ניתן למנות את הקמת מעון מחקר האוניברסיטאי במצדה, תשתיות ופיתוח ל- 139 מגרשים ביישוב נווה זוהר, פיתוח תשתיות למגרשי מגורים ביישובים נאות הכיכר ועין תמר, ביצוע תשתיות ציבוריות, מרכיבי ביטחון ומכון טיהור שפכים ביישוב הר עמשא.

בשנת 2014 הושלמו ביישוב נאות הכיכר שלב ה' לתשתיות של- 25 מגרשים, תיקון בריכת השחייה, סלילת כביש היקפי למרכז היישוב ושיפורי בטיחות, והחלו עבודות להקמת מכון המחקר האוניברסיטאי במצדה ועבודות להקמת תשתיות ציבוריות בהר עמשא.

מטרות ויעדים

המטרות והיעדים של אגף ההנדסה ושל המחלקות השונות הפועלות במסגרתו הן:

· שיפור והעצמת רמת השירות לתושב ולמתכנן.

· קידום התכנון הסטטוטורי ואישור תכניות במרחב התכנון.

· עמידה בלוחות הזמנים ובמסגרת התקציב בביצוע פרויקטים.

· הסמכת הוועדה המקומית כוועדה מקומית עצמאית ע"י שיפור והעצמת רמתה המקצועית.

פרויקטים בעבודה

אגף הנדסה מקדם ומבצע מס' פרויקטים במרחב המועצה ויוצר שיתופי פעולה עם כלל החברות במגזר הציבורי והממשלתי על מנת לשמור ולקדם את האינטרסים שלנו כמועצה לטובת תושביה ואזרחי ישראל המבקרים בשטחה.

בין הפרויקטים המבוצעים ובוצעו ע"י אגף הנדסה:

· ביצוע דרך ביטחון להרחבת היישוב הר עמשא, ועוד.

· דיור בר השגה בנאות הכיכר

· הנגשת מבנה המועצה לבעלי מוגבלויות.

פרויקטים עתידיים

פרויקטים עתידיים מרכזיים

· הרחבת עבודות הפיתוח באזורי התיירות

· התחלת ביצוע תשתיות ל-139 יחד' ביישוב נווה זוהר

· המשך בנייה ביישובי המועצה ופיתוח מרחב המועצה.

בעלי תפקידים ויצירת קשר

בעלי תפקידים ויצירת קשר
שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני


בוריס ויטקובסקי

מנהל מחלקת ביצוע

08-6688818

boris@ma-tamar.co.il


מזכירת מחלקה

08-6688882