נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מחלקת תשתיות ותנועה

מחלקת תשתיות ותנועה

אודות המחלקה

המחלקה מונה מהנדס האחראי על נושא הסדרי התנועה, תכנון תחבורתי של כבישים וחניות, והסדרי תנועה לרבות רשות תמרור מקומית. בנוסף מטפלת המחלקה בנושא המידע לגבי תשתיות ציבוריות ואחרות בתחומי הרשות ובכלל זה מתאמת מידע, מוסרת מידע ומאשרת הרשאות לביצוע תשתיות. המחלקה אחראית גם על נגישות במועצה ובכלל זה על נגישות מתקנים וסביבה ונגישות השירות.

מטרות ויעדים

המטרות והיעדים של אגף ההנדסה ושל המחלקות השונות הפועלות במסגרתו הן:

שיפור והעצמת רמת השירות לתושב ולמתכנן
קידום התכנון הסטטוטורי ואישור תכניות במרחב התכנון.
עמידה בלוחות הזמנים ובמסגרת התקציב בביצוע פרויקטים.
הסמכת הוועדה המקומית כוועדה מקומית עצמאית ע"י שיפור והעצמת רמתה המקצועית.

פרויקטים בעבודה ועתידיים

· ביצוע דרך ביטחון להרחבת היישוב הר עמשא
 
פרויקטים עתידיים מרכזיים:
הרחבת עבודות הפיתוח באזורי התיירות
התחלת ביצוע תשתיות ל-139 יחד' ביישוב נווה זוהר
המשך בנייה בישובי המועצה ופיתוח מרחב המועצה

הגשת תכניות לתאום תשתיות

הגשת תוכניות לרשות תמרור - תנועה

הגשת תכניות לאישור חפירה

בעלי תפקידים ויצירת קשר

בעלי תפקידים ויצירת קשר
שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני

יובל גולדמן

רכז תמרור ותשתיות המועצה

08-6688872

yuval@ma-tamar.co.il