נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מחלקת תשתיות ותנועה

מחלקת תשתיות ותנועה

אודות המחלקה

מחלקת מידע הנדסי, תיאום תשתיות ותנועה

המחלקה מונה מהנדס האחראי על נושא הסדרי התנועה, תכנון תחבורתי של כבישים וחניות, והסדרי תנועה לרבות רשות תמרור מקומית. בנוסף מטפלת המחלקה בנושא המידע לגבי תשתיות ציבוריות ואחרות בתחומי הרשות ובכלל זה מתאמת מידע, מוסרת מידע ומאשרת הרשאות לביצוע תשתיות.

הגשת תכניות לתאום תשתיות

הגשת תוכניות לרשות תמרור - תנועה

הגשת תכניות לאישור חפירה