נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מחלקת מים וביוב

מחלקת מים וביוב

אודות המחלקה

מחלקת מים וביוב אמונה על תפעול שוטף ומונע של מתקני הביוב והמים השונים ברחבי המועצה כולה, פיקוח על מתקנים קיימים ופיתוח והקמת מתקנים חדשים. עיקר תפקידי המחלקה:


תוצאות דיגום שפכים לשנת 2019

תוצאות דיגום שפכים לשנת 2018

תוצאות דיגום שפכים לשנת 2017

תוצאות דיגום שפכים לשנת 2016