נגישות
לעמוד המועצה ב - Facebook

תברואה, וטרינריה ורישוי עסקים

תברואה, וטרינריה ורישוי עסקים

תברואה

מחלקת תברואה אחראית על התחזוקה של מרחב המועצה מבחינה תברואתית. הפעילות כוללת פינוי אשפה כולל איסוף מנקודות המיחזור במרחב: קרטונים, מיכלי שתיה, זכוכית וכו'.. , מעקב על איכות מי השתייה, ביצוע הדברה נגד זבובים, יתושים ומטרידים אחרים וכן לכידת נחשים.


רישוי עסקים - אודות המחלקה

חוק רישוי העסקים התשכ"ח הינו חוק מדינה אשר קובע את חובת רישוי העסקים, ומטרתו להבטיח את בריאות הציבור ביטחונו ושלומו.
מידע נוסף  ניתן למצוא בחוק עזר לתמר (שמירת איכות העבודה, הסדר והניקיון, הרכוש הציבורי, תשמ"ד 2013).
המחלקה רואה את עצמה מחויבת לספק לתושבים מגוון שירותים רחב, באיכות טובה ובזמינות גבוהה.

רישוי עסקים - המפרט האחיד

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים מפרסמת בזאת רשות הרישוי – מועצה אזורית תמר (להלן "המועצה")- את ה"מפרט האחיד" המאחד את המסמכים והתנאים הנדרשים מבעל העסק לשם קבלת רישיון עסק או חידושו (להלן: "מבקש הרישיון").

רישוי עסקים - הורדת טפסים

וטרינריה - תפקידים ותחומי פעילות

תפקידי המחלקה:
פיקוח ומניעת מחלת הכלבת
פיקוח על מוצרי המזון שמקורם בחי.

 

בעלי תפקידים ויצירת קשר

פרסום תוצאות בדיקת מי שתיה

הודעה על איכות מי השתיה - מחצית א' לשנת 2016