נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

חדשות התמר

חדשות התמר

דבר ראש המועצה - אוגוסט 2017

דבר ראש המועצה - אוגוסט 2017

דבר ראש המועצה - יולי 2017

דבר ראש המועצה - יולי 2017

תכנית התיירות החדשה של ים המלח

תקציר האסון האקולוגי במפעלי רותם אמפרט

חדשות התמר - דבר ראש המועצה 2.17

אמנים למען הטבע

עושים סדר! מדיניות חדשה במועצה האזורית תמר

ביקור מנכ"ל משרד ראש הממשלה במועצה תמר

מלגות ראש המועצה לשנת הלימודים תשע"ז

אירועי יום המדע 16/3/2017