נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

החברה הכלכלית חבל ים המלח

החברה הכלכלית חבל ים המלח

יעוד החברה

 
יעודה המרכזי של החברה הכלכלית חבל ים המלח הינו פיתוח פרויקטים מניבים - ייזום, קידום, תכנון, ביצוע ומינוף פרויקטים ועסקאות כלכליות לטובת קידום המועצה והאזור, בהתבסס על משאבי האזור ובנוסף, מהווה החברה את זרוע המועצה לקידום התיירות המקומית ואירועי תרבות,
 
 

פעולות החברה

 
החברה הכלכלית חבל ים המלח מבצעת פעולות במספר תחומים, ביניהם פיתוח מיזמים מניבים, קידום התשתיות הפיסיות לצמיחה ולפיתוח דמוגרפי ופעולות לקידום התשתיות הפיסיות לפיתוח מרחב המועצה
 
 

בעלי תפקידים ויצירת קשר

 
 
 
 
 

הודעות