נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

ועדות המועצה 2017

ועדות המועצה 2017

הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד חבר/ת ועדת הערר לענייני ארנונה כללית שליד המוועצה האזורית תמר

הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד חבר/ת ועדת הערר לענייני ארנונה כללית שליד המוועצה האזורית תמר

מליאת המועצה- וועדת חובה

חברי מליאת המועצה

חכ"ל חבל ים המלח- וועדת חובה

חכ"ל חבל ים המלח- וועדת חובה

אפעה תשתיות איכות הסביבה- ועדת חובה

אפעה תשתיות איכות הסביבה- ועדת חובה

וועד מנהל עמותת תמרית- וועדת חובה

וועד מנהל עמותת תמרית- וועדת חובה

ועדת ביקורת תמרית- וועדת חובה

ועדת ביקורת תמרית- וועדת חובה

הנהלה וכספים- וועדת חובה

הנהלה וכספים- וועדת חובה

תרומות ותמיכות- וועדת חובה

תרומות ותמיכות- וועדת חובה

מכרזים מועצה- וועדת חובה

מכרזים מועצה- וועדת חובה

מכרזים חכ"ל- וועדת חובה

מכרזים חכ"ל- וועדת חובה