נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

ועדות המועצה 2017

ועדות המועצה 2017

הנחות ופטורים- וועדת חובה

הנחות ופטורים- וועדת חובה

וועדת הנחות לענייני ארנונה- וועדת חובה

וועדת הנחות לענייני ארנונה- וועדת חובה

וועדת ביקורת- וועדת חובה

וועדת ביקורת- וועדת חובה

וועדה חקלאית- וועדת חובה

וועדה חקלאית- וועדת חובה

ועדת מנגנון- וועדת רשות

ועדת מנגנון- וועדת רשות

וועדת חינוך ורווחה- וועדת רשות

וועדת חינוך ורווחה- וועדת רשות

מליאת הוועדה לתכנון ובנייה- ועדת חובה

מליאת הוועדה לתכנון ובנייה- ועדת חובה

וועדת תיירות- וועדת רשות

וועדת תיירות- וועדת רשות

וועדה לאיכות הסביבה- וועדת חובה

וועדה לאיכות הסביבה- וועדת חובה

ועדת המשנה המקומית לתכנון ובניה- ועדת חובה

ועדת המשנה המקומית לתכנון ובניה- ועדת חובה