נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

ועדות המועצה 2017

ועדות המועצה 2017

וועדה לשימור אתרים- ועדת חובה

וועדה לשימור אתרים- ועדת חובה

ועדת מלגות-ועדת רשות

ועדת מלגות-ועדת רשות

וועדת שילוט-ועדת חובה

וועדת שילוט-ועדת חובה

וועדת בחינה-ועדת חובה

וועדת בחינה-ועדת חובה

וועדת רכש- ועדת חובה

וועדת רכש- ועדת חובה

וועדת רכב-ועדת רשות

וועדת רכב-ועדת רשות

ועדה מקצועית להקצאת קרקע ומבנים-ועדת חובה

ועדה מקצועית להקצאת קרקע ומבנים-ועדת חובה

אשכול נגב מזרחי-ועדת רשות

אשכול נגב מזרחי-ועדת רשות

וועדת ערר לארנונה- וועדת חובה

וועדת ערר לארנונה- וועדת חובה

וועדת מל"ח- וועדת חובה

וועדת מל"ח- וועדת חובה