נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

פניות בתחום חוק חופש המידע

פניות בתחום חוק חופש המידע

מידע על חוק חופש המידע

פרטי הממונה על יישום חוק חופשי המידע

לחצו כאן לקבלת פרטי התקשרות עם הממונה על יישום חוק חופש המידע

קישור לנוסח חוק חופש המידע התשנ"ח 1988

טופס פניה בתחום חוק חופש המידע

לחצו כאן להורדת טופס פניה בתחום חוק חופש המידע