נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מעניין לדעת

מעניין לדעת

סקר קצר בנושא תוכנית המיתאר חדשה למועצה

תושבים יקרים,

בימים אלה שוקדת המועצה, בשיתוף ובליווי מומחים מהשורה הראשונה על תכנית המתאר הכוללנית של המועצה עד לתום המחצית הראשונה של המאה ה – 21.

כשמה, מהווה תכנית המתאר את הבסיס לדמות המועצה, לאופיה ולכיווני התפתחותה בעשרות השנים הבאות. בכך היא מהווה מימוש רעיוני ותכנוני של חזון המועצה, שהינו סט המטרות ארוכות הטווח העתידות להשפיע על חיי כולנו בכל אחד מתחומי החיים: אוכלוסיה, התיישבות כלכלה מקומית, תיירות, חקלאות, שטחים פתוחים וסביבה.

התכנית כוללת התייחסות מפורטת באשר להרכב האוכלוסיה והתפתחותה, מאפייני ומרכיבי ההתפתחות, צורת ההתיישבות, אופי פיתוח החקלאות, התיירות, התעשייה והמסחר, המחקר והפיתוח בתחום המועצה. לשם המחשה, אחת השאלות העומדות בבסיס ההתפתחות העתידית של המועצה הינה האם זו תתבסס בעיקרה על הרחבת היישובים הקיימים או על התוספת הבלתי נמנעת של יישובים חדשים.

חזון הפיתוח של המועצה, הבא לידי ביטוי בתכנית המתאר, מביא לידי ביטוי את סט הערכים, האמונות והדעות העומדים בבסיס הפיתוח. כך לדוגמה, מידת שימור השטחים הפתוחים וערכי הסביבה והנוף ומידת הפגיעה בהם עקב ההתפתחות האנושית, שתי מטרות מנוגדות לכאורה שההתפתחות הבלתי נמנעת גוזרת עליהן לדור בכפיפה אחת. 

לכל אלה השפעה מהותית ויסודית על דמות המועצה לעתיד לבוא ועל חיי כולנו.

בימים אלה אנו עוסקים בגיבוש חזון זה. בראייתי, הגורם המשמעותי והחשוב ביותר בגיבושו של חזוננו המשותף לעתיד הינו אמונותיכם ודעותיכם המתבססות על ערכינו המשותפים.

לפניכם דברי הסבר לתושב (הקליקו) הקשורים לשלב הראשון של תהליך התכנון, שלב ניתוח המצב הקיים, וכן מצגת סיכום שלב א' (הקליקו) המסכמת את הממצאים. לאחר מיכן, הנכם מוזמנים לענות על  סקר קצר (הקליקו) שנבנה תוך מתן תשומת לב רבה לכלל מאפייני הפיתוח העתידי. במענה לסקר זה תביעו את דעתכם בנוגע לכל אחד ממאפיינים אלה אשר מרכיבים את החזון העומד בבסיס תכנית המתאר.

אני מזמין אתכם להשתתף בסקר משמעותי וחשוב זה אשר יהווה תשתית משמעותית בגיבוש ובהתוויית חזוננו המשותף לקיום התיישבות צומחת, איכותית, חזקה, מתקיימת ומקיימת בביתנו, ארץ ים המלח ובמרחב הסובב אותה והמהווה חלק בלתי נפרד מהמועצה מצפון, ממערב ומדרום.

מספר התושבים הקטן של המועצה מהווה ביום – יום את אחד האתגרים המשמעותיים הניצבים בפנינו. יחד עם זאת, בהיבט של יכולת ההשפעה על עתיד המועצה ודמותה מהווה מספר התושבים המצומצם, בעת הזאת, יתרון משמעותי לכל אחת ואחד מכם. מספר התושבים הקטן נותן בידינו כוח רב שלצדו אחריות כבדה - את האפשרות להביע דעה, להצביע ולהשפיע על עתיד האזור ועל דמותו, במשמעות המילולית הפשוטה ולא כסיסמא ריקה.

אני קורא לכם לממש זכות זו המהווה חובה שלכם כלפי עצמיכם, כלפי ילדיכם וכלפי חבל הקדומים נורא ההוד המהווה את ביתנו המשותף ובכך, להשפיע על דמותה של המועצה בדורות הבאים.

  

אחד מכם, שלכם ובשבילכם,

דב ליטבינוף ראש המועצה

סקר קצר (הקליקו)