נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מעניין לדעת

מעניין לדעת

חדש ! פורטל תיאום תשתיות

שלום רב,

כחלק מהתייעלות ושיפור השירות, הושק באתר המועצה פורטל, להגשת קבצים למחלקת התשתיות. הפורטל מאפשר הגשת קבצים לתאום תשתיות, הסדרי תנועה ואישור חפירה. החל מתאריך 15/8/17 יתקבלו קבצים למחלקה רק באמצעות הפורטל.

להלן הקישור: "הגשת תוכניות לתיאום תוכניות"

מיקומו באתר המועצה: תחתית הדף, בפינה השמאלית.

בברכה,

יובל גולדמן

מנהל מידע תכנוני הנדסי