נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מעניין לדעת

מעניין לדעת

הודעה חשובה לכל בעלי העסקים

לכל בעלי העסקים, המועצה מבקשת להביא לידיעתכם, כי ביום 3.10.2017 פורסם ברשומות חוק עזר לתמר שירותי שמירה, התשע"ח – 2017. בהתאם לחוק החל מיום 01.01.2018 תוטל אגרת שמירה על המחזיק בנכס באזור עין בוקק וחמי זוהר בהתאם לתעריף ולשטח כקבוע בחוק. לנוחיותכם מצ"ב החוק