נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מעניין לדעת

מעניין לדעת

אכיפת כלבים משוטטים

תושבים יקרים,

 
לידיעתכם, כחלק משיפור השירות בישובים, תגביר המועצה את האכיפה בכל הקשור לכלבים משוטטים.

מועצה אזורית תמר מבקשת את שיתוף הפעולה של התושבים, אנו מחדדים כי אין לשחרר את הכלבים ללא רצועה והשגחת הבעלים, ולהקפיד לאסוף אחריהם את הצרכים. כמו כן באפשרותכם לפנות למוקד 106 בכל זמן, לצורך קבלת מענה מידי לטיפול בנושא.

תושבים אשר לא ישמעו להוראות, המועצה תפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין למנוע מצב זה.

בברכה, מחלקת תברואה ורישוי עסקים