נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מעניין לדעת

מעניין לדעת

בקרוב... מכרז לרכישת מגרשים בנווה זוהר

לבני ובנות תושבי מועצה אזורית תמר,

רשות מקרקעי ישראל עומדת לפרסם בשבועות הקרובים, מכרז חדש לרכישת 30 מגרשים לבנייה עצמית בנווה זוהר (יח"ד בשילוב נופש – צימר).

על פי דרישת המועצה תינתן קדימות לבני ובנות תושבי המועצה בכלל ולתושבי נווה זוהר בפרט, ברכישת 15 מגרשים.

פרטים נוספים בקרוב.

קישור לפרסום באתר רמ"י http://www.land.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/pirsumDetails.aspx?id=2552016%E1%F9&rc=1&tr=1