נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מעניין לדעת

מעניין לדעת

עושים סדר - אכיפת חוקי עזר

עושים סדר

לאחר שנות תרגול המערכת הרשותית לאכיפת חוקי עזר תחל בקרוב המועצה האזורית תמר להשית קנסות כנגד העוברים עליהם * ראש המועצה:"זהו צעד צפוי והכרחי לקיומם של סדר ושמירה על החוק במרחב, היוצא לדרך עם תחילת השנה החדשה"

מזה שנים שפעלה המועצה האזורית תמר למתן התראות בלבד לעוברים על חוקי העזר. כעת, לאחר שתורגלה המערכת תחל המועצה באכיפת חוקי העזר על ידי קנסות וברירות משפט. על פי ההחלטה ולאחר 30 יום מרגע הכללתה ברשומות, כל העובר על חוק עזר יקבל מעתה 'ברירת קנס', כלומר הודעת תשלום קנס בצירוף הזמנה למשפט. הנאשם זכאי לשלם את הקנס, ובמידה והקנס אינו משולם מתקיים נגדו משפט, ללא צורך בהודעה נוספת- גם שלא בנוכחות הנאשם.

לצד זאת ישנן עבירות קנס שבהן ברירת המחדל היא הפוכה, משמע – ברירת המחדל היא כי הנאשם חייב לשלם את הקנס או לבחור להישפט באופן יזום. אם הנאשם לא בחר להישפט ולא שילם את הקנס, רשאית המועצה להתחיל בהליך גבייה מייד.

בין חוקי העזר שהעובר עליהם עומד בפני קנס: עבירות חניה, עבירות הקשורות להפרעה לסדר, הקמת רעש, עבירות בנושא שילוט שלא הוצב על פי הנדרש בחוק, עבירות השלכת פסולת ושפכים ועוד. את פירוט חוקי העזר המלא ניתן לראות באתר המועצה.

ראש המועצה, דב ליטבינוף: "לאחר שנים בהן תרגלנו את המערכת במתן התראות לעוברים על חוקי העזר, תחל בקרוב המועצה ליישם הלכה למעשה את אכיפת החוקים באזור – למען כולנו"