נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מתנ"ס תמרית

מתנ"ס תמרית

מטרות ויעדים

מטרות ויעדים:

1. הרחבת ההיצע התרבותי לדור הביניים.

2. הרחבת היצע הפעילויות בתחום הספורט לכל שכבות הגיל.

3. בקרה מיטבית על פרויקט 'אישי - כתרומה לקהילה' של מקבלי מלגות ראש המועצה.

פרויקטים קיימים :

תוכנית מוסיקה רב מערכתית - יישום תוכנית רב שנתית ללימודי מוסיקה

בגני הילדים: תכנית שבועית להעשרה מוסיקלית בכל גני הילדים במועצה

בבית הספר היסודי – החל מכיתה א' ועד כיתה ו'

4 שעות שבועיות הכוללות : לימודי קצב, שירה , ונגינה על כלי – חליליות, כלי נשיפה ומנדולינות

הוקמה מקהלה בית ספרית והרכב נגינה בהם משתתפים תלמידים החל מכיתה ג'-ו'

בבית הספר התיכון- שעתיים שבועיות לתלמידי חטיבת הביניים –חוגי העשרה מוסיקליים- לימוד תוכנה לעריכת מוסיקה, הרכב נגינה, הרכב שירה, הכרת סגנונות מוסיקליים , קפוארה, תיאטרון.

הרכבי נגינה - ביישובי כיכר סדום ועין גדי הוקמו הרכבי נגינה עפ"י קבוצות גיל – תלמידי יסודי, תיכון ומבוגרים. כל הרכב מתאמן במשך שעתיים שבועיות.

סדנאות אומן - חשיפת בני הנוער לסגנונות מוזיקליים והעלאת מקצועיות ורמת הנגינה: ,אלתור ויצירתיות, כתיבה יוצרת ועוד ע"י סדנאות אומן המתקיימות אחת לחודש .

מלגה מלגות לימודים