נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

תברואה, וטרינריה ורישוי עסקים

תברואה, וטרינריה ורישוי עסקים

אירועים בשטחים פתוחים - חשוב לדעת !

מהו אירוע המוני או אירוע חד פעמי עתיר קהל ??

כל סוג פעילות או אירוע מסוג עינוג ציבורי או אירוע בו נאסף קהל רב במקום שלא יועד לכך ברישיון עסק ולתקופה קצרה וזמנית ושאינו הפגנה,עצרת או פעילות חינוכית. לדוגמא: (עינוג ציבורי, מופע ביער, אירועי יום העצמאות, חגיגות 60 לייסוד המושב, שוק מזון, אוהל ענק לממכר מכשירי אלקטרוניקה).

· בקשה לאירוע המוני תוגש למחלקת רישוי עסקים עד 30 יום לפני מועד האירוע.

· לבקשה יש לצרף תוכנית עסק המשולבת בתוכנית בטיחות אליהן יצורף ניספח בטיחות מלא.

· על התוכנית יחתום מהנדס בטיחות ו"בעל מקצוע מוסמך" מסמכים נוספים שיפורטו בהמשך.

· עבור הצבת דוכן מזון באירוע המוני, נדרש גם אישור משרד הבריאות.כיבוי אש.

שלבי תהליך הרישוי וההפקה:

1. תיאום תאריך האירוע מול חברה כלכלית חבל ים המלח בטלפון: 08-6688811

2. קבלת מידע מוקדם ותדריך דרישות הרישוי של המועצה בטלפון:08-6688839

3. חתימת חוזה מול החברה כלכלית חבל ים המלח

4. תיאום מוקדם עם המשטרה לסיכום הדרישות מהאירוע.

5. הכנת תוכנית האירוע והכנת מסמכי הבקשה הנדרשים לאירוע.

6. הגשת הבקשה לרישיון לאירוע במחלקת רישוי עסקים – עד 30 יום לפני יום האירוע עבור הצבת דוכן מזון באירוע המוני, נדרש גם אישור משרד הבריאות.

7. הבקשה תעבור סבב אישורים של כל הגורמים הנוגעים בדבר, בשל הצורך בתיאום הדוק בין בעל העסק לגורמים המאשרים ולוח זמנים קצר,יופנה בעל העסק לתיאום ישיר עם הגורמים.

8. קבלת הרישיון - הרישיון יימסר רק בסמוך לפתיחת האירוע,לאחר ביצוע ביקורת אחרונה עם גמר ההכנות ע"י המשטרה.