נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

תברואה, וטרינריה ורישוי עסקים

תברואה, וטרינריה ורישוי עסקים

רישוי עסקים - אודות המחלקה

חוק רישוי העסקים התשכ"ח הינו חוק מדינה אשר קובע את חובת רישוי העסקים, ומטרתו להבטיח את בריאות הציבור ביטחונו ושלומו.
מידע נוסף  ניתן למצוא בחוק עזר לתמר (שמירת איכות העבודה, הסדר והניקיון, הרכוש הציבורי, תשמ"ד 2013).
המחלקה רואה את עצמה מחויבת לספק לתושבים מגוון שירותים רחב, באיכות טובה ובזמינות גבוהה.
פעילות המחלקה משתרעת מעין גדי בצפון ועד עין חצבה בדרום, הר עמשא, מפעלי מישור רותם ומפעלי ים המלח.
המחלקה מטפלת  בישובים, בתי העסק, המלונות ומפעלי תעשיה שבשטח שיפוטה.
 
יעדי המחלקה:
יישום הרפורמה ברישוי עסקים והטמעת המפרט האחיד ליצירת אחידות בדרישות המועצה מול בתי העסק ובהתאם לחוק שיחול על כולם בצורה שווה עד לקבלת רישיון בתוקף.
קידום חוקי העזר ככלי ליצירת סדר ציבורי תוך שמירה על החוק כמתחייב ע"י המועצה בשטחי השיפוט שלה אל מול האירועים השוטפים.
שילוט – ועדת השילוט מאשרת הצבת שלטים המוגשים על פי מפרט שאושר, ניתן למצוא טפסים להגשת בקשה באתר המועצה בחוק עזר לתמר שילוט תשס"ט 2009  .