נגישות
לעמוד המועצה ב - Facebook

לוח מודעות

לוח מודעות

הודעה בדבר מתן שירותים חלקיים במחלקת הנה"ח בין התאריכים 2.3.17-18.4.17

לידיעת הציבור,

לרגל שיפוץ נרחב של משרדי הנהלת חשבונות, הננו להודיעכם כי החל מיום 2.3.2017 יעברו משרדי הנהלת חשבונות, באופן זמני, לחדר הישיבות של המועצה.

עקב כך, הזמינות לשליפת חומרים תהיה מוגבלת ותתאפשר רק עבור חומרים שוטפים.

נשוב למשרדנו המחודש לאחר חג הפסח, ביום 18.4.2017.

לידיעתכם והיערכותכם בהתאם.