נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

החברה הכלכלית חבל ים המלח

החברה הכלכלית חבל ים המלח

יעוד החברה

ייעודה של החברה

יעודה המרכזי של החברה הכלכלית חבל ים המלח הינו פיתוח פרויקטים מניבים - ייזום, קידום, תכנון, ביצוע ומינוף פרויקטים ועסקאות כלכליות לטובת קידום המועצה והאזור, בהתבסס על משאבי האזור ובנוסף, מהווה החברה את זרוע המועצה לקידום התיירות המקומית ואירועי תרבות, ספורט ונופש בתחום המועצה