נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

החברה הכלכלית חבל ים המלח

החברה הכלכלית חבל ים המלח

פעולות החברה

פיתוח מיזמים מניבים

* מרכז מרפא וסולריום

במסגרת זו פעולת החברה בימים אלה, לצד מגוון מיזמים בתחומים נוספים, לקידום פרוגראמה ותכנון מפורט להפיכת הסולריום הנמצאים בבעלות ובתפעול החברה, למתחם מרפא וסולריום, קליניקות רפואיות, משרדים ושירותי מסחר התומכים בפעילות רפואית מהמדרגה הראשונה ואשר יהיה המרכז המוביל בתחומו בעולם. תכנון המתחם יבוצע בסטנדרט בינלאומי גבוה הכולל הנגשה מלאה לציבור כולל ביטול גדרות וקישור רציף לטיילת החוף שילוב פרוגרמאתי בין שירותי בריאות ומרפא, לתכני איכות חיים ונופש פיתוח חומריות ייחודית המתקשרת עם ערכי הטבע שסביב.
 

* מנחת בר יהודה

בתחום המועצה ובהפעלת החברה הכלכלית חבל ים המלח נמצא מנחת בר יהודה הממוקם למרגלות אתר מצדה והידוע כ"מנחת מצדה". המנחת מאושר בתכנית המתאר הארצית כשדה תעופה בינלאומי.

במהלך שנת 2016 ביצעה החברה במקום עבודות שדרוג והכשרה וכיום כולל המנחת מסלול אספלט איכותי באורך 1,200 מטרים וברחוב 30 מטרים, מבנה קבוע הכולל משרדים, חדרי הדרכה ומרכז שירותים, ומספר מבנים יבילים וזאת, לצד פיתוח התשתיות התומכות.

בכוונת החברה להרחיב את השימוש במנחת לצורך קיום פעילות תעופה מקומית, לפעילויות ספורט אתגרי, טיסות נוף ולרבות יעפים מעל בורות הבולענים, שרות מוניות אוויר וטיסנאות. בטווח הזמן הארוך החזון הוא למנף את הפיתוח ולממש את ייעודו של המתחם ולהפכו לשדה תעופה ולעוגן מרכזי לטיסות מצפון הארץ וממרכזה לדרומה ולמזרחה. שעות פעילות ומחירון 

 
* מכון מחקר מצדה

החברה הכלכלית חבל ים המלח מסיימת בימים אלה את הקמתו של מכון מחקר מצדה. המכון, פרי שיתוף פעולה של המועצה, החברה, מרכז מדע ים המלח והערבה ואוניברסיטת תל אביב, עתיד להוות אכסניה לחקר התנאים בתנאים קיצוניים ולשלב מחקרים בתחומי רפואת האקלים והסביבה, הביוטכנולוגיה, הננו-טכנולוגיה, חקר הקהילות והתיישבות האדם.

הפעילות במכון תהווה מנוף למשיכת אוכלוסיה איכותית של חוקרים, עוזרי מחקר ותלמידים אשר יתחברו אל האזור דרך הפעילות מתוך תקווה כי יבחרו להקים בו את ביתם.

* בניה להשכרה ביישובי סדום

במסגרת זו מבצעת החברה הכלכלית חבל ים המלח בנייה של יחידות דיור להשכרה בתחום יישובי המועצה במודל ייחודי במסגרתו מבוצעות וממומנות עבודות הפיתוח והבניה על ידי החברה, ומושכרות, בהסכמי שכירות ארוכי טווח, לוועדים המקומיים ביישובים ובכך, מאפשרות להם למשוך אל תחום המועצה אוכלוסייה איכותית בתנאים אטרקטיביים.