נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

החברה הכלכלית חבל ים המלח

החברה הכלכלית חבל ים המלח

בעלי תפקידים ויצירת קשר

בעלי תפקידים ויצירת קשר:

שם

תפקיד

טלפון

פקס

דואר אלקטרוני

דב ליטבינוף

יו"ר דירקטוריון החברה

08-6688809

08-6688944

 

עדי אליאס

מנכ"לית

08-6688811

08-6688911

AdiE@ma-tamar.co.il

תיקי ברקאי

 מנהלת פרוייקטים
08-6688833
 08-6688911 Tiki@ma-tamar.co.il
 רינה חדר מנהלת לשכת מנכ"ל 08-6688811 08-6688911 Rina@ma-tamar.co.il
 סולריום מרכז מרפא  08-6688930  solarium@ma-tamar.co.il