נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

החברה הכלכלית חבל ים המלח

החברה הכלכלית חבל ים המלח

בעלי תפקידים ויצירת קשר

בעלי תפקידים ויצירת קשר:

שם

תפקיד

טלפון

פקס

דואר אלקטרוני

דב ליטבינוף

יו"ר דירקטוריון החברה

08-6688809

08-6688944

 

שירי בן שחר

מנכ"לית

08-6688811

08-6688911

shiribs@ma-tamar.co.il

רינה חדר

מנהלת לשכת מנכ"ל

08-6688811

08-6688911

rina@ma-tamar.co.il

תיקי ברקאי

מנהלת פרויקטים

08-6688833

08-6688911

tiki@ma-tamar.co.il

יובל גזית

מנהל הסולריום - מרכז מרפא

08-6688930

08-6688862

 

solarium@ma-tamamar.co.il

yuval.g@ma-tamar.co.il

אבי בנישו

מנחית מנחת מצדה

050-5969324

 

avib@ma-tamar.co.il