נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

החברה הכלכלית חבל ים המלח

החברה הכלכלית חבל ים המלח

בעלי תפקידים ויצירת קשר

בעלי תפקידים ויצירת קשר:

שם

תפקיד

טלפון

פקס

דואר אלקטרוני

דב ליטבינוף

יו"ר דירקטוריון החברה

08-6688809

08-6688944

 

רוני אזולאי

מנכ"ל

08-6688811

08-6688911

ronia@ma-tamar.co.il

נטע ברסט ראובן

מנהלת לשכת מנכ"ל החברה

08-6688811

08-6688911

neta@ma-tamar.co.il

תיקי ברקאי

מנהלת הסולריום

08-6520199

 

solarium@ma-tamar.co.il