נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מחלקת פיקוח וחניה

מחלקת פיקוח וחניה

מטרות ויעדים

מטרות כלליות:
1. מתן מענה מהיר ויעיל לפניות
2. הסדרת תהליכי עבודה
 
פיקוח:
1. הרחבת האכיפה במתחם עין בוקק
2. קידום אישור חוקי עזר
3. הרחבת אכיפה סביבתית במישור רותם 
 
ביטחון:
1. מוכנות מיטבית לשעת חירום
2. הגברת תחושת הביטחון במתחם עין בוקק:
      א. הטמעת עבודה מסודרת ומפוקחת של חברת השמירה החדשה במתחם עין בוקק
      ב. התקנת מצלמות במתחם המלונות
      ג. יישום מיטבי של חוק עזר שמירה
3. הגברת תחושת הביטחון של התושבים
4. מיזוג ושיפוץ של מקלטים ציבוריים