נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מכון מחקר ים המלח

מכון מחקר ים המלח

בעלי תפקידים

תפקיד

שם בעל התפקיד

יו"ר הנהלת המכון

מר דב ליטבינוף

נשיא חבר הנאמנים הבינ"ל

פרופ' אודי גזית

נאמן ועד ההנהלה ומנהל המרכז לחשיבת המרחב

מר דודו בן שבת

מנהלת מרכז מדע ים המלח והערבה

גב' יעל מאור

מנהלת המכון לחקר החיים בתנאי קיצון

דר' מירה מרקוס