נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

ועדות המועצה 2017

ועדות המועצה 2017

חכ"ל חבל ים המלח- וועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר  (נבחר)

דב ליטבינוף

מועצה

דירקטור  (עובד)

יעקב אקריש

מועצה

דירקטור  (עובד)

ארז בדש

מועצה

דירקטורית  (נבחרת)

רותי קפלן

עין חצבה

דירקטורית (נבחרת)

עדה שמיר

עין גדי

דירקטור (נבחר)

אשר סוויסה

נאות הכיכר

דירקטור (נציג)

שרון אדיב

נאות הכיכר

דירקטורית (נציגה)

חסרה נציגה

מן הציבור