נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

ועדות המועצה 2017

ועדות המועצה 2017

אפעה תשתיות איכות הסביבה- ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחר )

דב ליטבינוף

עין גדי

דירקטור (נבחר)

אשר סוויסה

נאות הכיכר

דירקטור (עובד)

ארז בדש

מועצה

דירקטור (עובד)

גיא דוננפלד

מועצה

דירקטורית (נציגה)

תיקי ברקאי

עין גדי

דירקטורית (נציגה)

זוהר דביר

 

דירקטור מטעם אמניר

ערן ספיר

 

דירקטור מטעם אמניר

עילי ליבני