נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

ועדות המועצה 2017

ועדות המועצה 2017

ועדת ביקורת תמרית- וועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

תפקיד הוועדה

חבר (עובד)

דודי קדוש

מועצה

לבקר את פעולות המתנ"ס, את הדו"חות הכספיים, התייחסות לליקויי משרד הפנים בביקורתו השנתית. הועדה מסתייעת ברו"ח חיצוני

חבר (נציג)

שמוליק ענבי

נאות הכיכר