נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

ועדות המועצה 2017

ועדות המועצה 2017

הנהלה וכספים- וועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחר)

דב ליטבינוף

מועצה

חברה (נבחרת)

רותי קפלן

עין חצבה

חבר (נבחר)

גבי מלול

נאות הכיכר

חברה (נבחרת)

עדה שמיר

עין גדי

גזבר (עובד)

ארז בדש

מועצה

מזכיר (עובד)

יעקב אקריש

מועצה