נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

ועדות המועצה 2017

ועדות המועצה 2017

מכרזים חכ"ל- וועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

תפקיד הוועדה

יו"ר (נבחר)

אשר סויסה

נאות הכיכר

לבדוק הצעות מחיר המוגשות לחכ"ל בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ על ההצעה הראויה.

חברה (נבחרת)

עדה שמיר

עין גדי

גזבר (עובד)

ארז בדש

מועצה