נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

ועדות המועצה 2017

ועדות המועצה 2017

הנחות ופטורים- וועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

תפקיד הוועדה

יו"ר (נבחרת)

רותי קפלן

עין חצבה

מוסמכת לתת הנחה לנזקקים במקרים ובשיעורים הקבועים בחוק.

חברה (נבחרת)

שרה'לה כספי

עין גדי

גזבר (עובד)

ארז בדש

מועצה