נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

ועדות המועצה 2017

ועדות המועצה 2017

וועדת ביקורת- וועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

תפקיד הוועדה

יו"ר (נבחר)

אשר סוויסה

נאות הכיכר

לבקר את פעולות המועצה,

את הדו"חות הכספיים,

התייחסות להערות מבקר משרד הפנים בביקורתו השנתית

חברה (נבחרת)

עדה שמיר

עין גדי

חבר (נבחר)

יוסי אסולין

נווה זוהר

חבר (נבחר)

דוד ברגמן

הר עמשא