נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

ועדות המועצה 2017

ועדות המועצה 2017

וועדה חקלאית- וועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

תפקיד הוועדה

יו"ר (נבחר)

אשר סוויסה

נאות הכיכר

לדון בנושאי החקלאות ולהתוות מדניות

חבר (עובד)

דודי קדוש

מועצה

חברה (נבחרת)

רותי קפלן

עין חצבה

חבר (נבחר)

גבי מלול

נאות הכיכר

טרם קיים אישור למינוי

אסף סיגאוי

עין תמר

 

מרכזי המשק