נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

ועדות המועצה 2017

ועדות המועצה 2017

ועדת מנגנון- וועדת רשות

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

תפקיד הוועדה

יו"ר (נבחר)

דב ליטבינוף

מועצה

לדון בפניות /בעיות הקשורות בכוח האדם העובד במועצה בנושאי: משמעת, קידום, קורסים, תנאי שירות וכדומה.

גזבר (עובד)

ארז בדש

מועצה

מנהלת(עובדת)

אילה בורבא

מועצה

משקיף

נציג ועד עובדים

מועצה