נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

ועדות המועצה 2017

ועדות המועצה 2017

מליאת הוועדה לתכנון ובנייה- ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחר)

דב ליטבינוף

 

נבחרים

כל חברי מליאת המועצה