נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

ועדות המועצה 2017

ועדות המועצה 2017

וועדת תיירות- וועדת רשות

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחר )

גבי טרק

עין גדי

חברה (נבחרת)

עדה שמיר

עין גדי

חבר (התאחדות המלונות בים המלח )

נציג בתי המלון

 

חבר (מתוקף תפקידו)

רכז תיירות

 

חבר (מתוקף תפקידו)

רכז תפעול