נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

ועדות המועצה 2017

ועדות המועצה 2017

וועדה לאיכות הסביבה- וועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

תפקיד הוועדה

יו"ר (נציג)

נרי אראלי

עין גדי

לקדם את נושאי איכות הסביבה במועצה. לקבוע את יעדי המועצה בנושאי איכות הסביבה

חבר (נבחר)

טובי שור

מי"ה

חבר (נבחר)

גבי מלול

נאות הכיכר

חברה (עובדת)

יעל מאור

מועצה

חברה (מתוקף תפקידה)

אילה אברהמי גובר

יח"ס נגב מזרחי

חבר (נציג)

בועז ליימזידר

עין גדי

חברה (נציגה)

גונדי שחל

עין גדי

חבר (נציג)

הראל בן שחר

עין תמר

חבר (נציג)

אלי רז

עין גדי

חבר (נבחר)

יוסי אסולין

נווה זוהר

מנהל אגף תפעול (מתוקף תפקידו)

אוריאל צבי

מועצה

מנהל תברואה ורישוי עסקים (מתוקף תפקידו)

 

מועצה