נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

ועדות המועצה 2017

ועדות המועצה 2017

וועדה לשימור אתרים- ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

תפקיד הוועדה

יו"ר (נציג)

נרי אראלי

עין גדי

להכין רשימה של אתרים הנמצאים בתחום המועצה, שלדעתה, ראוי לשמרם ולייעץ למועצה ולוועדה המקומית בכל עניין הנוגע לשימורם של אתרים אלו.

מהנדס המועצה (עובד)

גיא דוננפלד

מועצה

מתוקף תפקידו

מתכנן מחוזי

 

חבר (נבחר)

טובי שור

מי"ה

חבר (נבחר)

גבי מלול

נאות הכיכר

חברה (עובדת)

יעל מאור

מועצה

חברה (מתוקף תפקידה)

אילה אברהמי גובר

יח"ס נגב מזרחי

חבר (נציג)

בועז ליימזידר

עין גדי

חבר (נציג)

גונדי שחל

עין גדי

חבר (נציג)

הראל בן שחר

עין תמר

חבר (נציג)

אלי רז

עין גדי

חבר (נבחר)

יוסי אסולין

נווה זוהר

מנהל אגף תפעול (מתוקף תפקידו)

אוריאל צבי

מועצה

מנהל תברואה ורישוי עסקים( מתוקף תפקידו)

 

מועצה